اداره کل امور مالی واحد تهران مرکزی

آدرس : تهران - خیابان آزادی - چهار راره اسکندری شمالی- خیابان فرصت - پلاک 136 ساختمان ستادی 2  طبقه سوم

عامل خزانه دار و مدیرکل امور مالی  : آقای اصغر شفیعی

مسئول دفتر عامل خزانه دار و مدیرکل امورمالی : آقای ناصر نیاری

 تلفن : 66439679  

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مدیر کل امور مالی
 اداره حسابداری
 اداره رسیدگی به اسناد
 اداره حقوق و دستمزد
 اداره دفتر داری
 اداره اموال
 اداره پیگیری و وصول مطالبات