آقای اصغر شفیعی

۰۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۵ کد : ۳۸۵۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۳۵۷
به عنوان ، عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی واحد تهران مرکزی برگزیده گردید.

کلید واژه ها: آقای اصغری شفیعیتهران مرکزیمعاونت اداری و مالی


( ۱۰۶ )

نظر شما :