مناقصه

آگهی مناقصه و مزایده ها

 خواهشمند است برای دانلود آگهی و اسناد ، از مرورگر موزیلا  Mozilla( فایرفاکس Firefox) استفاده نفرمائید .

اسناد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان علوم اجتماعی

فایل نقشه های اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان علوم اجتماعی

آگهی اجرای عملیات باقیمانده تاسیسات مکانیکی ساختمان علوم اجتماعی 

اسناد مناقصه خرید دستگاه zeta sizer

اسناد مناقصه خرید و نصب سیستم اعلام حریق

آگهی مناقصه خرید zeta sizer  و سیستم اعلام حریق

اسناد مزایده اجاره انتشارات دانشجویی

اسناد مزایده اجاره بوفه دانشجویی

آگهی مرحله دوم اجاره بوفه و انتشارات

گهی فروش ضایعات

شرایط مزایده فروش ضایعات

آگهی خرید میکروسکوپ

اسناد خرید میکروسکوپ sem

اسناد مناقصه امور نظافتی واحد

آگهی مناقصه نظافتی

آگهی مرحله دوم خرید غذا

اسناد مناقصه خرید غذا

آگهی نگهداری آسانسورها

اسناد مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورها

آگهی مزایده بوفه و انتشارات

اسناد مزایده بوفه

اسناد مزایده انتشارات

اسناد خرید میکروسکوپ sem

اسناد مناقصه سیستم اعلام حریق

آگهی اعلام حریق و میکروسکوپ 

آگهی خرید غذا

اسناد مناقصه خرید غذا

اسناد مزایده 905

اسناد مناقصه نگهداری آسانسورها

اسناد مناقصه نگهداری تاسیسات

آگهی تاسیسات، آسانسور، مغازه 905

اسناد مناقصه گروه عمران - خاک

اسناد مناقصه گروه عمران - آب

اسناد مناقصه گروه عمران - زلزله

آگهی تجهیزات عمران

آگهی مغازه 905

شرایط مزایده مغازه 905

آگهی مجموعه مهر

شرایط مزایده اجاره مجموعه مهر

شرایط مزایده فروش ضایعات آهن

آگهی مجموعه مهر و فروش ضایعات

مناقصه  خرید تردمیل

مناقصه  خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران- زلزله

مناقصه  خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران- خاک

مناقصه  خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران- آب

مناقصه استاندارد آسانسور

آگهی آسانسور ، بیومکانیک و عمران

آگهی استاندارد آسانسور

اسناد اخذ استاندارد آسانسور

آگهی مناقصه تاسیسات

اسناد مناقصه تاسیسات

اسناد مناقصه خرید غذا 

اسناد مزایده بوفه  

اسناد مزایده انتشارات 

آگهی مناقصه خرید غذا ، SEM  ومزایده بوفه وانتشارات

اسناد مناقصه خرید دستگاه SEM

آگهی مناقصه خرید تجهیزات مهندسی عمران وبیومکانیک

اسناد مناقصه خرید تجهیزات مهندسی عمران

اسناد مناقصه خرید تجهیزات بیو مکانیک

آگهی مناقصه طبخ غذا

اسناد مناقصه طبخ غذا

آگهی مزایده مرحله دوم بوفه ها و انتشارات

اسناد مزایده مرحله دوم بوفه ها 

اسناد مزایده مرحله دوم انتشارات 

مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای دانشگاه

آگهی مزایده مغازه نبش فلسطین

اسناد مزایده مغازه نبش فلسطین

آگهی مزایده بوفه وانتشارات

اسناد مزایده بوفه

اسناد مزایده انتشارات

اسناد مزایده مغازه خیابان دماوند

اسناد مزایده مغازه چهر راه ولیعصر شماره 905

آگهی مناقصه دستگاه انتقال حرارت ومبدل حرارتی

اسناد مناقصه دستگاه انتقال حرارت ومبدل حرارتی

آگهی مناقصه خرید کامپیوتر

آگهی مناقصه اسناد خرید کامپیوتر

آگهی مناقصه تاسیسات

اسناد مناقصه خرید چیلر

اسناد مناقصه تاسیسات مجتمع ستایش

اسناد مناقصه تاسیسات مجتمع ولیعصر- نیایش- پیامبر اعظم

آگهی مناقصه سکوبندی آزمایشگاه

اسناد مناقصه سکوبندی آزمایشگاه

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی NEW

اسناد مناقصه خرید دستگاه SEM

اسناد مناقصه خرید دستگاه NMR

اسناد مناقصه خرید دستگاه AFM

اسناد مناقصه خرید دستگاه XRD

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی

اسناد مناقصه خرید دستگاه HPTLC ومتعلقات مربوطه

اسناد مناقصه خرید بیست قلم قطعات و مواد جانبی دستگاه شکست سنج Abe

 

  اسناد مناقصه  خرید دستگاه یون کروماتوگرافی

جهت هر گونه دریافت اطلاعات با شماره 66571194 تماس حاصل فرمائید .