مناقصه

آگهی مناقصه و مزایده ها

 خواهشمند است برای دانلود آگهی و اسناد ، از مرورگر موزیلا  Mozilla( فایرفاکس Firefox) استفاده نفرمائید .

آگهی اجرای پلاتو ، خرید آسانسور و سرویس و نگهداری آسانسور

اسناد مناقصه اجرای 14 بابت پلاتو نمایش دانشکده هنر

اسناد مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور

اسناد مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع ولایت

آگهی مزایده بهره برداری از فود کورت ، بوفه و انتشارات

اسناد مزایده نوبت سوم بهره برداری از بوفه دانشجویی

اسناد مزایده نوبت دوم بهره برداری از فودکورت

اسناد مزایده نوبت دوم بهره برداری از انتشارات دانشجویی

آگهی سرویس و نگهداری تاسیسات مجتمع ولایت

اسناد مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات مجتمع ولایت

آگهی مزایده فود کورت

اسناد مزایده فود کورت

آگهی مزایده اجاره انتشارات 

اسناد مزایده انتشارات دانشجویی

آگهی فروش ضایعات آهن آلات ( مرحله چهارم )

اسناد مزایده فروش ضایعات آهن آلات ( مرحله چهارم )

آگهی مزایده بوفه های دانشجویی ( مرحله دوم )

اسناد مزایده اجاره بوفه دانشجویی در سه منطقه ( مرحله دوم )

آگهی مرحله دوم سرویس و نگهداری آسانسورهای ولایت

اسناد  مناقصه ( مرحله دوم )  سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع ولایت

آگهی مناقصه خرید سرور ، سرویس و نگهداری آسانسورهای ولایت ، گیت ورودی

اسناد مناقصه اجرای گیت های ورودی مجتمع های ولایت و آیت اله هاشمی

اسناد مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع ولایت

اسناد مناقصه خرید سرور و ذخیره ساز و شبکه

اسناد مناقصه استفاده از خدمات موسسات باربری ( مرحله دوم )

آگهی مزایده اجاره بوفه

فرم شرایط شرکت در مزایده اجاره بوفه

آگهی استفاده از خدمات موسسات باربری

آگهی مرحله دوم ازاستفاده از خدمات موسسات باربری

اسناد مناقصه استفاده از خدمات موسسات باربری

آگهی مزایده اجاره انتشارات و مناقصه خرید دستگاه zeta sizer

اسناد مناقصه خرید دستگاه zeta sizer

اسناد مزایده اجاره انتشارات منطقه مرکز

آگهی مزایده اجاره مغازه 905 و فروش ضایعات آهن آلات

اسناد مزایده اجاره مغازه 905

اسناد مزایده فروش ضایعات آهن آلات

آگهی مرحله سوم بوفه و انتشارات دانشجویی

اسناد مزایده مرحله سوم انتشارات دانشجویی

اسناد مزایده مرحله سوم بوفه دانشجویی

اسناد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان علوم اجتماعی

فایل نقشه های اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان علوم اجتماعی

آگهی اجرای عملیات باقیمانده تاسیسات مکانیکی ساختمان علوم اجتماعی 

اسناد مناقصه خرید دستگاه zeta sizer

اسناد مناقصه خرید و نصب سیستم اعلام حریق

آگهی مناقصه خرید zeta sizer  و سیستم اعلام حریق

اسناد مزایده اجاره انتشارات دانشجویی

اسناد مزایده اجاره بوفه دانشجویی

آگهی مرحله دوم اجاره بوفه و انتشارات

گهی فروش ضایعات

شرایط مزایده فروش ضایعات

آگهی خرید میکروسکوپ

اسناد خرید میکروسکوپ sem

اسناد مناقصه امور نظافتی واحد

آگهی مناقصه نظافتی

آگهی مرحله دوم خرید غذا

اسناد مناقصه خرید غذا

آگهی نگهداری آسانسورها

اسناد مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورها

آگهی مزایده بوفه و انتشارات

اسناد مزایده بوفه

اسناد مزایده انتشارات

اسناد خرید میکروسکوپ sem

اسناد مناقصه سیستم اعلام حریق

آگهی اعلام حریق و میکروسکوپ 

آگهی خرید غذا

اسناد مناقصه خرید غذا

اسناد مزایده 905

اسناد مناقصه نگهداری آسانسورها

اسناد مناقصه نگهداری تاسیسات

آگهی تاسیسات، آسانسور، مغازه 905

اسناد مناقصه گروه عمران - خاک

اسناد مناقصه گروه عمران - آب

اسناد مناقصه گروه عمران - زلزله

آگهی تجهیزات عمران

آگهی مغازه 905

شرایط مزایده مغازه 905

آگهی مجموعه مهر

شرایط مزایده اجاره مجموعه مهر

شرایط مزایده فروش ضایعات آهن

آگهی مجموعه مهر و فروش ضایعات

مناقصه  خرید تردمیل

مناقصه  خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران- زلزله

مناقصه  خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران- خاک

مناقصه  خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران- آب

مناقصه استاندارد آسانسور

آگهی آسانسور ، بیومکانیک و عمران

آگهی استاندارد آسانسور

اسناد اخذ استاندارد آسانسور

آگهی مناقصه تاسیسات

اسناد مناقصه تاسیسات

اسناد مناقصه خرید غذا 

اسناد مزایده بوفه  

اسناد مزایده انتشارات 

آگهی مناقصه خرید غذا ، SEM  ومزایده بوفه وانتشارات

اسناد مناقصه خرید دستگاه SEM

آگهی مناقصه خرید تجهیزات مهندسی عمران وبیومکانیک

اسناد مناقصه خرید تجهیزات مهندسی عمران

اسناد مناقصه خرید تجهیزات بیو مکانیک

آگهی مناقصه طبخ غذا

اسناد مناقصه طبخ غذا

آگهی مزایده مرحله دوم بوفه ها و انتشارات

اسناد مزایده مرحله دوم بوفه ها 

اسناد مزایده مرحله دوم انتشارات 

مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای دانشگاه

آگهی مزایده مغازه نبش فلسطین

اسناد مزایده مغازه نبش فلسطین

آگهی مزایده بوفه وانتشارات

اسناد مزایده بوفه

اسناد مزایده انتشارات

اسناد مزایده مغازه خیابان دماوند

اسناد مزایده مغازه چهر راه ولیعصر شماره 905

آگهی مناقصه دستگاه انتقال حرارت ومبدل حرارتی

اسناد مناقصه دستگاه انتقال حرارت ومبدل حرارتی

آگهی مناقصه خرید کامپیوتر

آگهی مناقصه اسناد خرید کامپیوتر

آگهی مناقصه تاسیسات

اسناد مناقصه خرید چیلر

اسناد مناقصه تاسیسات مجتمع ستایش

اسناد مناقصه تاسیسات مجتمع ولیعصر- نیایش- پیامبر اعظم

آگهی مناقصه سکوبندی آزمایشگاه

اسناد مناقصه سکوبندی آزمایشگاه

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی NEW

اسناد مناقصه خرید دستگاه SEM

اسناد مناقصه خرید دستگاه NMR

اسناد مناقصه خرید دستگاه AFM

اسناد مناقصه خرید دستگاه XRD

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی

اسناد مناقصه خرید دستگاه HPTLC ومتعلقات مربوطه

اسناد مناقصه خرید بیست قلم قطعات و مواد جانبی دستگاه شکست سنج Abe

 

  اسناد مناقصه  خرید دستگاه یون کروماتوگرافی

جهت هر گونه دریافت اطلاعات با شماره 66571194 تماس حاصل فرمائید .