مناقصه

خواهشمند است برای دانلود آگهی و اسناد، از مرورگر موزیلا Mozilla(فایر فاکس Firefox)استفاده نفرمائید.

آگهی نوبت سوم مزایده ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل

اسناد مزایده ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 

آگهی نوبت سوم مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور مجتمع دانشگاهی ولایت

اسناد مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور مجتمع دانشگاهی ولایت

آگهی نوبت اول مزایده انتشارات دانشجویی

اسناد مزایده انتشارات دانشجویی

آگهی نوبت اول مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی ولایت

اسناد مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی ولایت